Sporplaner fra anlæggene

Delstrækning I

Delstrækning 1 er bygget i 3 kufferter, som aabnes paa langs og derefter samles i en hestesko. Anlæggets samlede størrelse er saaledes 2,4m x 2,8m, da hver kuffert maaler 2 x 1,2m x 0,4m. Bemandingen ligger et sted mellem 3 og 5 mand, afhængigt af, om man to-mandsbetjener de enkelte tog (loko- og togfører). Samlet ser delstrækning I saadan ud (for nærmere specifikation af sporplan m.m. se forgaaende afsnit):

Delstrækning II

Dette anlæg er bygget i en enkelt kuffert, som bestaar af to ens halvdele, som foldes ud paa tværs til et kvadrat. Selv om det umiddelbart ligner en rundbane, er der faktisk tale om et punkt-til-punkt anlæg, da det er driftsformen, som definerer dette. Tre mand er en passende bemanding til anlægget, og et køredøgn tager ca. 35 min.

Videre til Egnens historie