Loggen

07.01.2009

Fiksdalbanen er nu solgt og de midler som blev realiseret ved salget, bruges nu til at opbygge et nyt anlæg med dansk forbillede.
Mere om det på knarbjerg.blogspot.dk/

02.07.2006

Fiksdalbanen er nu nedlagt og til salg.
Banen blev taget ned i december 2004 p.g.a. ombygning af hjemmet, saa det er jo en gammel nyhed.

Jeg haaber at kunne bringe lidt flere billeder af, hvor lang bygningen af banen naaede, for den komm ganske langt og var da ogsaa i drift med pæn succes i et aars tid.

14.08.2002

Paa anlæggets øverste niveau er der ikke sket saa meget.
De to opstillinger i hver ende af Halsa, er blevet skjult, saa man ikke kan se togene.
Fiksdal Station er blevet lagt om.
Det er gjort for at udbygge trafikken paa stationen en del.
Hvis der kun skulle udveksles selvtømmervogne fra FIGRA, ville trafikken paa den del af banen blive lidt for fikseret paa færgerne.

Færgerne: Færgelejerne paa begge niveauer er færdige og en færge er gjort “sejlklar”, saaledes at prøvedrift kan sættes igang.

Paa anlæggets nederste niveau er der sket en hel del.
Der er kommet spor paa Grimeli Station ligesom hele strækningen frem til den midlertidige Giske Station, er lagt.
Baggrundspladerne omkring Grimeli er saa smaat begyndt at tage form.

16.05.2002

Der kan køres paa hele øverste etage af anlægget.
træarbejdet er ved at være afsluttet paa nederste etage og sporlægningen startes i løbet af kort tid. I første omgang lægges kun havnestationen og sporet frem til det der en gang skal blive til Giske Station.

Planlægningen af Giske er ikke afsluttet og der vil nok gaa et halvt til et helt aar endnu før det første tog kan ventes til byen.

Videre til Billeder fra banen