Fjellandske Jernbaners Fællesraad

Fjellandske Jernbaners Fællesraad, i daglig tale “Fællesraadet” eller FJF, er en sammenslutning for de ansatte ved de fjellandske jernbaner. Medlemmerne er distriktschefer, driftsbestyrere, stationsforstandere, lokomotivførere eller andet fast ansat personale, der ønsker at støtte De Fjellandske Jernbaner og udbrede kendskabet til Fjelland.

Fællesraadet træffer beslutning om alle vigtige jernbanesager i Fjelland. Køreplanlægning, jernbanebygning, litrering af materiellet, stationsnavne, vognomløb, spornummerering og andet. Det er Fællesraadet, der er garant for, at jernbanerne i Fjelland udgør et samlet transportsystem.

Desuden arrangeres studieture med rejsebureauet Galetours til andre forvaltninger i hele Europa med det formaal at faa kendskab til, hvordan jernbaner bygges og drives uden for Fjelland. Det maa gang paa gang konstateres, at fjellandske principper for jernbanedrift kan genfindes hos forvaltningerne rundt om i Europa.

Fællesraadet driver desuden et stort historisk arkiv, hvor alle forhold omkring jernbanerne i Fjelland er beskrevet i detaljer. Under alle omstændigheder vil der efter en intens forskning i arkiverne altid fremkomme et kvalificeret bud paa, hvordan historien har udviklet sig langs De Fjellandske Jernbaner. Dette arbejde anses for at være en af de vigtigste grundstene i De Fjellandske Jernbaner.

Fællesraadets vedtægter er et kapitel for sig, idet de til fulde viser foreningens alvorlige karakter!