Nøkkebaandet

Sørine Speederfods systue “Nøkkebaandet” er i transportmæssig henseende ikke nogen stor kunde for Oldenbanen, men til gengæld er der knyttet store jernbanehistoriske øjeblikke til systuens virksomhed. Indvielse af en jernbane er i Fjelland en meget betydningsfuld begivenhed, og derfor er der tradition for at gøre særlige anstalter ud af begivenheden, saaledes at der kastes glans over den nye jernbanen og dens fremtidige virke.

Ved at tilknytte jernbanemæssig ekspertise har systuen faaet en enestaaende markedsposition i saavel ind- som udland inden for jernbaneindvielser.

I forbindelse med en stor eksportordre til indvielsen af en jernbane mellem de danske øer Sjælland og Amager var der en beskrivelse af systuen i Fiksdalposten Nr.22 aargang 1998.