Skåne 11 juli 2017

1 dag i Skåne

Skånetrafikkens jernbaner. Klik for stort kort.

Paa nær 4 dage var det 31 aar siden Gale-Tours sidst inviterede paa tur i Skåne. Forrige tur foregik i slutningen af epoke IV, og denne gang var det i epoke VI, og med temaet godstrafik. Se rejseplanen for 1 dag i Skåne.

I 1986 blev rejsen gennemført paa 1 og samme billet. I 2017 skulle der købes 2 billetter. I 1986 blev turen planlagt ud fra SJ køreplanen. I 2017 kunne daglige graf og linjebøger hentes paa internettet og Google Maps gav detaljeret forhaands overblik over stationerne. I 1986 var det muligt at fotografere alle steder. I 2017 er banen indhegnet med 2 meter højt hegn. I 1986 kunne vi rejse uden id papirer. I 2017 skulle der vises id-papirer ved indrejsen i Sverige.

Rm 1262 trækker et godstog ud af Helsingborg Godsbanegård mod Åstorp. Klik for stort billede.

Første maal paa turen var Helsingborg Godsbanegård, der meget belejligt er beliggende lige ved Ramlösa station og med en bro over det yderste af banegaarden. Godsbanegaarden har forbindelse i niveau med banerne til Åstorp, Eslöv og Landskrona og fra Helsingborg, og det kan være besværligt at faa et stort godstog paa tværs af alle strækningerne. I 1986 var et rangertræk bemandet med 2-3 personer. I 2017 klarer 1 person det hele, ogsaa at løfte koblinger paa rangerbjerget og styre lokomotivet langsomt frem saa vognene ruller med passende afstand. Helt anderledes end i København var der en del sidespor til industrier hvor der holdt godsvogne, og der var sidespor ud i industrikvartererne.

V5 162 med rangertræk fra Råå industrikvarter ankommer til Helsingborg Godsbanegård. Klik for stort billede.

Turens andet maal var Eslöv. Eslöv er optaget som baade banegaard og desuden noget saa sjældent som en lasteplads. Læssevejen var fyldt med træ, saa der bliver sikkert afsendt et heltog naar bunken er blevet tilstrækkelig stor Desuden var der et langt sidespor til industrikvarteret øst for stationen. Her var der indlagt en 4km fodtur langs et nedlagt sidespor og et sidespor der var i drift. Se mere om sidesporene i Eslöv.

Sporstopper ved enden af Bruksgatan i Eslöv.
Den lille sporrist og Nordic Sugar i Örtofta. Klik for stort billede.

Tredje maal var Örtofta mellem Eslöv og Lund. Stationen er optaget som banegaard og hele trafikunderlaget udgøres af Nordic Sugar, der har spor ind paa fabrikkens omraade. Banegaarden bestaar af en lille sporrist paa 3 spor og et stikspor. Der var vogne paa fabrikken og paa banegaarden, men ferietiden var begyndt.

Sporet foran de oprindelige bygninger.
Sporet fortsætter ind mellem silo og bygningerne og deler sig der til 2 spor.
Rc4 1295 med posttog mod nord. Maskinen er gearet til 160 km/t af hensyn til løb i posttog.

Örtofta ligger paa Södra Stambanan, og det giver en livlig trafik gennem stationen med standsende lokaltåg, Snabtåg og Godståg. I Sverige har posten ikke helt forladt jernbanen, der køres stadig posttog med godsvogne i hurtige løb.

Fjerde og sidste maal var færgerangering i Trelleborg. Det blev der dog ikke meget af, for hele havnen var effektivt afspærret og umulig at overskue udefra. Der var ogsaa et sidespor til industrier paa havnen og lige øst for havnen.

Green Cargo Td 383 med rangertræk gennem færgeterminalen i Trelleborg

For at betjene dette sidespor skal rangertrækket passere tværs gennem opmarchomraaderne og toldkontrollen for de mange færger. Ved vores besøg skete det midt i et færgetræk fra en ankommende færge.

Ud over jernbane indholdet er det ogsaa vigtigt for Gale-Tours, at der er styr paa forplejningen. Malmö C blev passeret 2 gange, og der var passende tid til at fika. I det fine sommervejr blev den oprindelige plan med en afsluttende spisning i Emporia ved Hyllie ændret til en fortovs restaurant paa Lilla Torg i Malmö.

Eneste mislyd ved arrangementet var at den sædvanlige kvalificerede lægelige bistand manglede. Dr. Nielsen var forhindret i at deltage, og havde i stedet sendt en kollega Dr F. Branca. Efter første konsultation var deltagerne af den overbevisning, at Dr. F.Branca maatte være en italiensk dopinglæge, der ikke var værdig til samme fortrolighed som Dr. Nielsen.