Ild-Jerne, Valdemar

Valdemar er nevø til selve Hilmar Old-Jerne og dermed fætter til Elmar Store-Jerne. I modsætning til sin fætter, dyrkede Valdemar allerede fra sin tidligste ungdom en række adelige kontakter. Da hans poetiske talent ligeledes var uomtvisteligt, resulterede det til sidst i en bestilling fra Greve Johan IV af Gylden-Svada (efterkommer af stifteren af Jomsborg Træ Compagnie, Baron Johan af Gylden Svada) paa den ultimative fædrelandssang: Ode til Fjelland. Hans øvrige produktion har endnu ikke opnaaet samme succes som oden!