Store-Jerne, Elmar

Elmar Store-Jerne var søn af Hilmar Old-Jerne – et resultat af et kort intenst forhold til en kvinde paa Olausegnen – og han slægtede i poetisk henseende sin far paa. Elmar forstod til fulde den fjellandske nationalmentalitet, hvorfor hans mest kendte værk i dag da ogsaa er Muljevisen. Muljen optog Elmar meget, og mange medlemmer af den kulturelle elite har i tidens løb nydt et maaltid mulje hos Elmar, som stadig experimenterede med denne fjellandske nationalret.
De sidste experimenter fra Elmar Store-Jerne’s side resulterede uheldigvis i hans egen alt for tidlige død. Hvad der i sidste ende foraarsagede dødsfaldet forbliver til denne dag en gaade, som han tog med sig i graven!