Glostrup 18. – 19. november 2017

1 Fjellandske Mikrotræf 18. – 19. november 2017

Efterhaanden raadede Fjellandske Jernbaners Fællesraad over saa mange FREMO og FREMO kompatible moduler, at vi turde sætte et Mikro-Træf paa plakaten.

Bt1424 er ved at blive oprangeret i spor 3 i Bolmen
Personalet i Almbag er ved at klargøre Kt4431 i spor 3b.

Med en samlet stræknings længde paa 22,6 meter, fik vi lavet et lille udsnit af den Fjellandske Midtbane, hvor trafikken mellem Almbag og Bolmen blev gengivet. I løbet 2 køresessioner fik vi gennemkørt et døgn paa Midtbanen. I første session mellem kl. 4-14 og i anden session mellem kl. 14-24.

Se arrangementsplanen.

Se grafisk køreplan.

Se arbejdsplanen for Almbag.

Se beskrivelse af Midtbanen

Stop i indkørselssignal for Lt1421 imens personalet paa Bolmen afslutter rangeringen i Rypemosen.
Lt1427 med mælkevogne til Mjølner Verk og Tovli gør ophold i Røkkum.

Uret kørte i faktor 1:6 og en session tog derfor 1 t 40 min. Bortset fra den første kaotiske session, hvor alle skulle lære driftsoplægget at kende, forløb de i alt 6 sessioner fredeligt og roligt med tid til opgaverne.

Remiserygterne siger at 053b.15 tager sin sidste tørn for FSB foran kultoget Bolmen – Almbag. Vedligeholdelses standarden lader noget tilbage at ønske.
Ikke mindre end 3 “rundsnuder” gør tjeneste paa Midtbanen. Fra venstre er det De19.04, De18.01 og De14.22 ved en fotosession i Røkkum.