Rypevinge

Gammel fjellandsk længdeenhed svarende til 0,02 meter i nutidens maalesystem. Enheden, der forkortes til Rv., er den mindste i datidens maalesystem.
[Læs mere om fjellandsk maal og vægt]